Navigator2BetterHealth er et forskningsnetværk. Vores ambition er at øge sundheden i befolkningen og skabe mere lighed i sundhed ved at forbedre de tilbud, som sundhedsvæsenet stiller til rådighed for akutte patienter.

Som kliniske og akademiske partnere i Navigator2BetterHealth vil vi bidrage til den evidensbaserede udvikling af akutmedicin som et instrument til øget lighed i sundhed. Vi vil højne akutmedicinen til en videnskabelig og faglig kompetence, som gennem en multidisciplinær og tværsektoriel tilgang udvikler en ny organisatorisk model for patientbehandling fra den første kontakt til det specialiserede sundhedsvæsen.

Introduktionen af akutmedicin som et nyt speciale i Danmark og akutmodtagelsernes funktion som én samlet indgang giver en unik mulighed for en forskningsdrevet begyndelse for specialet og for de værdibaserede patientforløb, som efterlyses af både patienter og beslutningstagere.

I dag er en stor del af behandlingen i akutmodtagelserne baseret på konsensus og viden fra andre specialers mere afgrænsede patientgrupper. Dette skal afløses af viden om og indsatser målrettet det samlede indtag af akutte patienter – og en CAG er et ideelt udgangspunkt herfor.

Vores grundlag i Navigator2BetterHealth er en stærk overbevisning om, at aldringsforskningen og vores forståelse for immunsystemets mekanismer under akut og kronisk sygdom kan forandre måden vi tilgår og behandler særligt multisyge patienter og udsatte patientgrupper.

Til det formål har vi samlet klinikere med viden om det akutte forløb og forskere indenfor epidemiologi, aldring, multisygdom, polyfarmaci og organisationsforandringer mv., som sammen vil identificere problemer, foreslå løsninger, teste dem i kliniske forsøg og samtidig skabe et grundlag for implementering af ny viden.